Geolodzy środowiskowi i hydrogeolodzy muszą stosować zasady geologii strukturalnej, aby zrozumieć, w jaki sposób miejsca geologiczne wpływają (lub są narażone na wpływ) przepływu i penetracji wód podziemnych. Na przykład hydrogeolog może być zmuszony do określenia, czy przesączanie substancji toksycznych ze składowisk odpadów ma miejsce na obszarze mieszkalnym, czy też czy słona woda przesącza się do warstwy wodonośnej.

Blaty kuchenne jak pasować wzór

Tektonika płytowa jest teorią opracowaną w latach 60-tych XX wieku, która opisuje ruch kontynentów poprzez separację i zderzenie płyt skorupowych.

blaty kuchenne

Jest to w pewnym sensie geologia strukturalna w skali planety i jest wykorzystywana w całej geologii strukturalnej jako ramy do analizy i rozumienia globalnych, regionalnych i lokalnych cech skali.

  • Metody
    Geolodzy strukturalni stosują różne metody do (pierwszego) pomiaru geometrii skał, (drugiego) rekonstrukcji historii deformacji i (trzeciego) oszacowania pola naprężeń, które doprowadziły do tej deformacji.
  • Geometrie
    Podstawowe zestawy danych dla geologii strukturalnej są zbierane w terenie. Geolodzy geolodzy strukturalni mierzą różne cechy płaskie (płaszczyzny posadowienia, płaszczyzny fałdowania, płaszczyzny osiowe fałdowania, płaszczyzny uskoków i połączeń) oraz cechy liniowe (linie rozciągania, w których minerały są wydłużane w sposób ciągły; osie fałdowe; oraz linie przecięcia, ślad cechy płaskiej na innej powierzchni płaskiej).

Blaty kuchenne a konwencje pomiarowe

Nachylenie struktury planarnej w geologii mierzy się poprzez uderzenie i zanurzenie. Uderzenie jest linią przecięcia cechy planarnej z płaszczyzną poziomą, przyjętą zgodnie z konwencją prawoskrętną, a zanurzenie jest wielkością nachylenia, poniżej poziomu, pod kątem prostym do uderzenia. Na przykład: uderzenie o 25 stopni na wschód od północy, zanurzenie o 45 stopni na południowy wschód, zarejestrowane jako N25E,45SE.

Alternatywnie można zastosować kierunek zanurzenia i zanurzenia, ponieważ jest to kierunek bezwzględny. Kierunek zanurzenia jest mierzony w zakresie 360 stopni, zazwyczaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara od północy. Na przykład, dip 45 stopni w kierunku 115 stopni azymutu, zarejestrowany jako 45/115. Zwróć uwagę, że jest to takie samo jak powyżej.

Termin hade jest czasami używany i jest to odchylenie płaszczyzny od pionu, tj. (90°-dip).Wgłębienie w osi zagięcia jest mierzone w kierunku zanurzenia i zanurzenia (ściśle, wgłębienie i azymut zanurzenia). Orientacja fałdowej płaszczyzny osiowej jest mierzona w kierunku uderzenia i zanurzenia lub zanurzenia i zanurzenia.

Linie są mierzone w kategoriach kierunku zanurzenia i zanurzenia, jeśli to możliwe. Linie często występują na powierzchni płaskiej i mogą być trudne do bezpośredniego pomiaru. W tym przypadku linie mogą być mierzone od poziomu jako grabie lub nachylenie na powierzchni.
Jeżeli uskok ma linie tworzone przez ruch na płaszczyźnie, np. śliskie strony, jest to rejestrowane jako linia, z grabieniem, i opatrzone adnotacją o wskazaniu rzutu na uskok.